O projekcie

Projekt „Aktywni na rynku pracy” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Podziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.04.2017r. - 30.04.2018r.

Celem projektu jest: Wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia u 90 osób (38 kobiet, 52 mężczyzn) w wieku powyżej 29 roku życia niepracujących, w tym 18 osób o niskich kwalifikacjach, 10 osób z niepełnosprawnościami,14 osób po 50 roku życia z powiatu opatowskiego, starachowickiego, skarżyskiego, kieleckiego, koneckiego, ostrowieckiego, mieście Kielce od 1.04.2017r. do 30.04.2018 r.  poprzez kompleksowe wsparcie. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 849 653,54 PLN
Wartość projektu: 999 592,40 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo