Usługi

1. Diagnoza potrzeb  - OBLIGATORYJNE (4h x 80 osób, osoby z niepełnosprawnościami będą miały 6h usług)

W ramach zadania nastąpi identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy. Wyniki diagnoz będą miały kluczowy wpływ na rodzaj wsparcia proponowanego dla uczestników projektu. Realizacja zadania nastąpi poprzez zastosowanie IPD w celu identyfikacji oczekiwań uczestników projektu, wstępnych celów zawodowych, poznania mocnych i słabych stron, wyznaczenie celów i podjęcia decyzji zawodowych.  Usługa realizowana podczas całego trwania projektu.

W ramach projektu każdemu uczestnikowi projektu zostaną zaoferowane min. 3 formy wsparcia po za obowiązkowym IPD w ramach diagnozy potrzeb.

2. Pośrednictwo pracy – OBLIGATORYJNIE (6h x 90 osób)
Indywidualna praca z uczestnikami projektu pośrednika pracy. Wybór zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwanie pracy i /lub miejsca odbywania stażu. Usługa realizowana podczas całego trwania projektu w zależności od potrzeb uczestników projektu.  

3. Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dla 66 osób, do wyboru między innymi - FAKULTATYWNIE:

 • Wizażystka-stylista z obsługą komputera (200 godz/grupa)
 • Kosmetyczka z obsługą komputera  ( 200 godz./grupa)
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (96 godz./grupa)
 • Magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego (96 godz./grupa)
 • Monter/ka OZE z uprawnieniami SEP i obsługą kamery termowizyjnej ( 96 godz./grupa)
 • Monter/ka izolacji budowlanych z kosztorysowaniem w Norma Pro ( 96 godz./grupa)

4. Staże -  OBLIGATORYJNIE
24 osoby odbędzie 6 miesięczne staże , zaś 66 osób 3 miesięczne staże (zgodnie z IPD)

W ramach projektu zapewniamy także:

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Ciepły posiłek i poczęstunek
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 • Badania lekarskie
Script logo